Co je adresa mého internetového protokolu (IP)?

Vaše IP adresa je jedinečný číselný kód, který identifikuje vaše zařízení na internetu nebo v místní síti. Každému zařízení připojenému k internetu, včetně počítačů, tabletů a chytrých telefonů, je přiřazena IP adresa, která mu umožňuje komunikovat s ostatními zařízeními v síti. .Vaše IP adresa se skládá ze čtyř bloků čísel oddělených tečkami, např. 192.168.1.1. Přiděluje ji váš poskytovatel internetových služeb (ISP), když se připojujete k internetu nebo místní síti.Vaše veřejná IP adresa se může pravidelně měnit. jak je přiděleno vaším ISP, zatímco zařízení ve vaší domácí síti mají obvykle soukromé IP adresy, které se nemění.

V systému Windows otevřete příkazový řádek a zadejte 'ipconfig' a ​​stiskněte Enter. Vaše IP adresa bude uvedena vedle 'IPv4 Address'. V systémech Mac a Linux otevřete Terminál a zadejte 'ifconfig' a ​​poté stiskněte Return.Vaše IP adresa bude uvedené vedle 'inet'.

Verze IP adresy

IPv4

Adresa IPv4

IPv4 (Internet Protocol verze 4) je současný standardní protokol pro adresování zařízení na internetu nebo v privátních sítích. Od počátku 80. let je IPv4 nejpoužívanějším protokolem IP adresování. IPv4 adresa je 32bitová číselná adresa zapsaná jako čtyři bloky čísel oddělené tečkami. Například 192.168.1.1 je běžná adresa IPv4. Existuje přibližně 4,3 miliardy možných jedinečných adres IPv4. Tohoto limitu velikosti IP adresy 32 bitů pro adresy IPv4 bylo dosaženo přibližně v období 2011–2012.

Adresa IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) je nejnovější generací internetového protokolu. Nahrazuje IPv4 a poskytuje rozšířený adresní systém schopný podporovat více adres. Adresa IPv6 je dlouhá 128 bitů, zapsána jako 8 skupin po 4 hexadecimálních číslicích oddělených dvojtečkami. Adresy .IPv6 jsou delší a používají 128 bitů ve srovnání s 32 bity IPv4. To poskytuje mnohem větší adresní prostor 2128 nebo přibližně 3,4×1038 adres. Adresy IPv6 se zapisují jako 8 skupin po 4 hexadecimálních číslicích oddělených dvojtečkami, například 2001: db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab. S velikostí 128bitové adresy IPv6 celkový počet možných jedinečných adres daleko převyšuje počet zrnek písku na Zemi. Vypočtený počet je přibližně 5×1028, což poskytuje kvintilióny adres pro každého člověka na planetě.

Co je moje soukromá IP adresa?

Soukromá IP adresa je interní IP adresa, kterou nelze směrovat na veřejném internetu. Soukromé IP adresy jsou vyhrazené bloky, které zařízení v privátní síti (jako je domácí nebo firemní místní síť) používají ke komunikaci mezi sebou a na internetu prostřednictvím router s veřejnou IP adresou. Když soukromá síť potřebuje přístup k internetu, zařízení jako domácí router funguje jako zařízení NAT (Network Address Translation). Router používá jednu nebo více veřejných IP adres od ISP a mapuje soukromé IP adresy jim umožní přístup k internetu soukromým zařízením.

Co je moje veřejná IP adresa?

Veřejná IP adresa je globálně jedinečná adresa, která identifikuje vaše zařízení při připojení k veřejnému internetu nebo externí síti. Veřejné IP adresy přiděluje váš poskytovatel internetových služeb (ISP) a zařízení připojená přímo k internetu. Na rozdíl od soukromých IP adres jsou veřejné IP adresy jsou dostupné přímo z internetu. Soukromé IP adresy jsou nesměrovatelné a používají se pro vnitřní sítě, spoléhají na veřejné IP adresy a překlad síťových adres (NAT) pro připojení k internetu. Domácí internetové adresy IP jsou dynamické a běžně se pravidelně mění, někdy denně nebo týdně.Statické veřejné IP adresy lze také pronajmout za pevný měsíční poplatek od poskytovatele internetových služeb pro servery nebo zařízení, která potřebují statickou adresu.Veřejné IP adresy jsou potřebné k tomu, aby zařízení připojená k internetu mohla komunikovat, být umístěna a dosažitelná z jakékoli jiné zařízení online. Webové stránky používají veřejné IP adresy návštěvníků k doručování webových stránek a internetový provoz je směrován pomocí veřejného adresování.

Co je moje IP číslo?

Vaše IP číslo odkazuje na vaši adresu internetového protokolu (IP), což je jedinečný číselný kód, který identifikuje vaše zařízení na internetu nebo v síti. Umožňuje vám navázat spojení a komunikovat s jinými systémy online. Pokud jste připojeni přímo k internet, uvidíte svou veřejnou IP adresu přidělenou vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP). Chcete-li zjistit svou aktuální IP adresu, můžete získat přístup nebo obnovit stránku whatismyipaddress.pro.Další alternativní webové stránky: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress

Tags Cloud: what is my private ip, what is my ip no,what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what is my ip number, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn