Mikä on Internet Protocol (IP) -osoitteeni?

IP-osoitteesi on yksilöllinen numerokoodi, joka tunnistaa laitteesi Internetissä tai paikallisessa verkossa. Jokaiselle Internetiin yhdistetylle laitteelle, mukaan lukien tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet, on määritetty IP-osoite, jonka avulla se voi kommunikoida muiden verkon laitteiden kanssa. .IP-osoitteesi koostuu neljästä pisteillä erotetusta numerolohkosta, kuten 192.168.1.1. Internet-palveluntarjoajasi (ISP) määrittää sen, kun muodostat yhteyden Internetiin tai lähiverkkoon. Julkinen IP-osoitteesi voi muuttua ajoittain. Internet-palveluntarjoajasi määrittämän mukaisesti, kun taas kotiverkon laitteilla on tavallisesti yksityiset IP-osoitteet, jotka eivät muutu.

Avaa Windowsissa komentokehote ja kirjoita "ipconfig" ja paina Enter. IP-osoitteesi näkyy IPv4-osoitteen vieressä. Macissa ja Linuxissa avaa Terminal ja kirjoita "ifconfig" ja paina Return. IP-osoitteesi on lueteltu "inet" vieressä.

IP-osoitteen versiot

IPv4

IPv4-osoite

IPv4 (Internet Protocol version 4) on nykyinen standardiprotokolla Internetissä tai yksityisissä verkoissa olevien laitteiden osoittamiseen. 1980-luvun alusta lähtien IPv4 on ollut eniten käytetty IP-osoiteprotokolla. IPv4-osoite on 32-bittinen numeerinen osoite, joka on kirjoitettu neljällä pisteillä eroteltuja numerolohkoja. Esimerkiksi 192.168.1.1 on yleinen IPv4-osoite. Mahdollisia yksilöllisiä IPv4-osoitteita on noin 4,3 miljardia. Tämä IP-osoitteen 32 bitin kokorajoitus IPv4-osoitteille saavutettiin noin vuosien 2011–2012 aikana.

IPv6-osoite

IPv6 (Internet Protocol Version 6) on Internet-protokollan uusin sukupolvi. Se korvaa IPv4:n ja tarjoaa laajennetun osoitejärjestelmän, joka pystyy tukemaan useampia osoitteita. IPv6-osoite on 128 bittiä pitkä, ja se on kirjoitettu kahdeksaan neljän heksadesimaalinumeron ryhmänä, jotka on erotettu kaksoispisteillä. .IPv6-osoitteet ovat pidempiä, ja ne käyttävät 128 bittiä verrattuna IPv4:n 32 bittiin. Tämä tarjoaa paljon suuremman osoiteavaruuden, 2128 eli noin 3,4 × 1038 osoitetta. IPv6-osoitteet kirjoitetaan kahdeksaan neljän heksadesimaalinumeron ryhmänä, jotka on erotettu kaksoispisteillä, esimerkiksi 2001: db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab.IPv6:n 128-bittisellä osoitekoolla mahdollisten yksilöllisten osoitteiden kokonaismäärä ylittää huomattavasti maan päällä olevien hiekkajyvien lukumäärän. Laskettu määrä on noin 5 × 1028, mikä tarjoaa kvintiljooneja osoitteita jokaiselle planeetan ihmiselle.

Mikä on yksityinen IP-osoitteeni?

Yksityinen IP-osoite on sisäinen IP-osoite, jota ei voi reitittää julkisessa Internetissä. Yksityiset IP-osoitteet ovat varattuja lohkoja, joita yksityisen verkon (kuten kodin tai yrityksen lähiverkon) laitteet käyttävät viestiessään keskenään ja Internetiin reititin, jolla on julkinen IP-osoite.Kun yksityinen verkko tarvitsee Internet-yhteyden, laite, kuten kotireititin, toimii NAT-laitteena (Network Address Translation). Reititin käyttää yhtä tai useampaa julkista IP-osoitetta Internet-palveluntarjoajalta ja kartoittaa yksityiset IP-osoitteet mahdollistaen yksityisten laitteiden pääsyn Internetiin.

Mikä on julkinen IP-osoitteeni?

Julkinen IP-osoite on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen osoite, joka tunnistaa laitteesi, kun se on yhteydessä julkiseen Internetiin tai ulkoiseen verkkoon. Internet-palveluntarjoajasi (ISP) ja laitteet, jotka on yhdistetty suoraan Internetiin, määrittävät julkiset IP-osoitteet. Toisin kuin yksityiset IP-osoitteet, julkinen IP-osoitteisiin pääsee suoraan Internetistä. Yksityisiä IP-osoitteita ei voi reitittää ja niitä käytetään sisäisissä verkoissa, ja ne perustuvat julkisiin IP-osoitteisiin ja verkko-osoitteiden käännökseen (NAT) Internet-yhteydessä.Koti-Internet-IP-osoitteet ovat dynaamisia ja muuttuvat usein ajoittain, joskus päivittäin tai viikoittain.Staattisia julkisia IP-osoitteita voidaan myös vuokrata kiinteällä kuukausimaksulla Internet-palveluntarjoajalta palvelimille tai laitteille, jotka tarvitsevat staattisen osoitteen.Julkisia IP-osoitteita tarvitaan, jotta Internetiin liitetyt laitteet voivat kommunikoida, sijaita ja olla tavoitettavissa mikä tahansa muu laite verkossa. Verkkosivustot käyttävät vierailijoiden julkisia IP-osoitteita verkkosivujen toimittamiseen, ja Internet-liikenne reititetään julkisia osoitteita käyttäen.

Mikä on IP-numeroni?

IP-numerosi viittaa Internet Protocol (IP) -osoitteeseesi, joka on ainutlaatuinen numerokoodi, joka tunnistaa laitteesi Internetissä tai verkossa. Sen avulla voit muodostaa yhteyksiä ja kommunikoida muiden järjestelmien kanssa verkossa.Jos olet yhteydessä suoraan internet, näet Internet-palveluntarjoajasi (ISP) määrittämän julkisen IP-osoitteesi. Voit määrittää nykyisen IP-osoitteesi avaamalla whatismyipaddress.pron tai päivittämällä sen. Muita vaihtoehtoisia verkkosivustoja: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress

Tags Cloud: what is my private ip, what is my ip no,what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what is my ip number, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn