Čo je to adresa môjho internetového protokolu (IP)?

Vaša IP adresa je jedinečný číselný kód, ktorý identifikuje vaše zariadenie na internete alebo v miestnej sieti. Každému zariadeniu pripojenému na internet, vrátane počítačov, tabletov a smartfónov, je pridelená IP adresa, ktorá mu umožňuje komunikovať s ostatnými zariadeniami v sieti. .Vaša IP adresa sa skladá zo štyroch blokov čísel oddelených bodkami, napríklad 192.168.1.1. Prideľuje ju váš poskytovateľ internetových služieb (ISP), keď sa pripájate k internetu alebo lokálnej sieti.Vaša verejná IP adresa sa môže pravidelne meniť ako ich pridelil váš ISP, zatiaľ čo zariadenia vo vašej domácej sieti majú zvyčajne súkromné ​​adresy IP, ktoré sa nemenia.

V systéme Windows otvorte príkazový riadok a napíšte „ipconfig“ a stlačte kláves Enter. Vaša adresa IP bude uvedená vedľa položky „Adresa IPv4“. V systémoch Mac a Linux otvorte Terminál a napíšte „ifconfig“ a potom stlačte Return. Vaša adresa IP bude uvedené vedľa „inet“.

Verzie IP adresy

IPv4

Adresa IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) je súčasný štandardný protokol na adresovanie zariadení na internete alebo v súkromných sieťach. Od začiatku osemdesiatych rokov je IPv4 najpoužívanejším protokolom IP adresovania. Adresa IPv4 je 32-bitová číselná adresa zapísaná ako štyri bloky čísel oddelené bodkami. Napríklad 192.168.1.1 je bežná adresa IPv4. Existuje približne 4,3 miliardy možných jedinečných adries IPv4. Tento limit veľkosti adresy IP 32 bitov pre adresy IPv4 bol dosiahnutý približne v období rokov 2011-2012.

Adresa IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) je najnovšou generáciou internetového protokolu. Nahrádza IPv4 a poskytuje rozšírený systém adresovania schopný podporovať viac adries. Adresa IPv6 je dlhá 128 bitov, zapísaná ako 8 skupín 4 hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami Adresy .IPv6 sú dlhšie, používajú 128 bitov v porovnaní s 32 bitmi IPv4. To poskytuje oveľa väčší adresný priestor 2 128 alebo približne 3,4 × 1 038 adries. Adresy IPv6 sa zapisujú ako 8 skupín 4 hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad 2001: db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab.S veľkosťou 128-bitovej adresy IPv6 celkový počet možných jedinečných adries ďaleko prevyšuje počet zŕn piesku na Zemi. Vypočítaný počet je približne 5×1028, čo poskytuje kvintilióny adries pre každého človeka na planéte.

Čo je moja súkromná IP adresa?

Súkromná IP adresa je interná IP adresa, ktorá nie je smerovateľná na verejnom internete. Súkromné ​​IP adresy sú vyhradené bloky, ktoré zariadenia v súkromnej sieti (ako je domáca alebo firemná lokálna sieť) používajú na vzájomnú komunikáciu a komunikáciu cez internet smerovač s verejnou IP adresou. Keď súkromná sieť potrebuje prístup na internet, zariadenie ako domáci smerovač funguje ako zariadenie NAT (Network Address Translation). Smerovač používa jednu alebo viac verejných IP adries od poskytovateľa internetových služieb a mapuje súkromné ​​IP adresy umožňujúc súkromným zariadeniam prístup na internet.

Čo je moja verejná IP adresa?

Verejná IP adresa je globálne jedinečná adresa, ktorá identifikuje vaše zariadenie pri pripojení k verejnému internetu alebo externej sieti. Verejné IP adresy prideľuje váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) a zariadenia pripojené priamo k internetu. Na rozdiel od súkromných IP adries, verejné IP adresy sú dostupné priamo z internetu. Súkromné ​​IP adresy nie sú smerovateľné a používajú sa pre interné siete, pričom sa spoliehajú na verejné IP adresy a preklad sieťových adries (NAT) na pripojenie k internetu. Domáce internetové adresy IP sú dynamické a bežne sa pravidelne menia, niekedy denne alebo týždenne.Statické verejné IP adresy je možné prenajať za pevný mesačný poplatok od ISP pre servery alebo zariadenia, ktoré potrebujú statickú adresu.Verejné IP adresy sú potrebné na to, aby zariadenia pripojené na internet mohli komunikovať, byť lokalizované a dosiahnuteľné z akékoľvek iné zariadenie online. Webové stránky používajú verejné IP adresy návštevníkov na doručovanie webových stránok a internetový prenos je smerovaný pomocou verejného adresovania.

Čo je moje IP číslo?

Vaše IP číslo sa vzťahuje na vašu adresu internetového protokolu (IP), čo je jedinečný číselný kód, ktorý identifikuje vaše zariadenie na internete alebo v sieti. Umožňuje vám nadviazať spojenie a komunikovať s inými systémami online. Ak ste pripojení priamo k internet, uvidíte svoju verejnú IP adresu pridelenú vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP). Ak chcete zistiť svoju aktuálnu IP adresu, môžete pristupovať alebo obnoviť stránku whatismyipaddress.pro.Ďalšie alternatívne webové stránky: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress

Tags Cloud: what is my private ip, what is my ip no,what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what is my ip number, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn