Jaki jest mój adres protokołu internetowego (IP)?

Twój adres IP to unikalny kod numeryczny, który identyfikuje Twoje urządzenie w Internecie lub sieci lokalnej. Każdemu urządzeniu podłączonemu do Internetu, w tym komputerom, tabletom i smartfonom, przypisany jest adres IP, który umożliwia mu komunikację z innymi urządzeniami w sieci .Twój adres IP składa się z czterech bloków liczb oddzielonych kropkami, np. 192.168.1.1. Jest przydzielany przez dostawcę usług internetowych (ISP), gdy łączysz się z Internetem lub siecią lokalną. Twój publiczny adres IP może się okresowo zmieniać zgodnie z przypisanym przez dostawcę usług internetowych, podczas gdy urządzenia w sieci domowej mają zazwyczaj prywatne adresy IP, które się nie zmieniają.

W systemie Windows otwórz wiersz poleceń i wpisz „ipconfig”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Twój adres IP zostanie wyświetlony obok „Adres IPv4”. Na komputerach Mac i Linux otwórz Terminal i wpisz „ifconfig”, a następnie naciśnij klawisz Return. Twój adres IP będzie wymienione obok „inet”.

Wersje adresu IP

IPv4

Adres IPv4

IPv4 (protokół internetowy w wersji 4) to obecny standardowy protokół adresowania urządzeń w Internecie lub sieciach prywatnych. Od początku lat 80. najczęściej używanym protokołem adresowania IP jest IPv4. Adres IPv4 to 32-bitowy adres numeryczny zapisywany w postaci czterech bloki liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 192.168.1.1 to powszechny adres IPv4. Istnieje około 4,3 miliarda możliwych unikalnych adresów IPv4. Ten limit rozmiaru adresu IP wynoszący 32 bity dla adresów IPv4 został osiągnięty mniej więcej w latach 2011–2012.

Adres IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) to najnowsza generacja protokołu internetowego. Zastępuje IPv4 i zapewnia rozszerzony system adresowania, który może obsługiwać więcej adresów. Adres IPv6 ma długość 128 bitów i jest zapisywany jako 8 grup po 4 cyfry szesnastkowe oddzielone dwukropkami Adresy .IPv6 są dłuższe i zawierają 128 bitów w porównaniu z 32 bitami protokołu IPv4. Zapewnia to znacznie większą przestrzeń adresową wynoszącą 2128 lub około 3,4 × 1038 adresów. Adresy IPv6 są zapisywane jako 8 grup po 4 cyfry szesnastkowe oddzielone dwukropkami, na przykład 2001: db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab.Przy 128-bitowym rozmiarze adresu IPv6 całkowita liczba możliwych unikalnych adresów znacznie przekracza liczbę ziarenek piasku na Ziemi. Obliczona liczba wynosi około 5×1028, co zapewnia tryliony adresów dla każdej osoby na planecie.

Jaki jest mój prywatny adres IP?

Prywatny adres IP to wewnętrzny adres IP, którego nie można routować w publicznym Internecie. Prywatne adresy IP to zarezerwowane bloki, za pomocą których urządzenia w sieci prywatnej (takiej jak lokalna sieć domowa lub firmowa) komunikują się między sobą oraz z Internetem za pośrednictwem router z publicznym adresem IP. Gdy sieć prywatna potrzebuje dostępu do Internetu, urządzenie takie jak router domowy działa jako urządzenie NAT (tłumaczenie adresów sieciowych). Router wykorzystuje jeden lub więcej publicznych adresów IP od dostawcy usług internetowych i mapuje prywatne adresy IP do nich, umożliwiając urządzeniom prywatnym dostęp do Internetu.

Jaki jest mój publiczny adres IP?

Publiczny adres IP to unikalny w skali globalnej adres, który identyfikuje Twoje urządzenie po podłączeniu do publicznego Internetu lub sieci zewnętrznej. Publiczne adresy IP są przydzielane przez dostawcę usług internetowych (ISP) i urządzenia podłączone bezpośrednio do Internetu. W przeciwieństwie do prywatnych adresów IP, publiczne adresy IP Do adresów IP można uzyskać dostęp bezpośrednio z Internetu. Prywatne adresy IP nie podlegają routingowi i są wykorzystywane w sieciach wewnętrznych, w których łączność z Internetem opierają się na publicznych adresach IP i translacji adresów sieciowych (NAT). Domowe internetowe adresy IP są dynamiczne i często zmieniają się okresowo, czasami codziennie lub co tydzień.Statyczne publiczne adresy IP można również dzierżawić od dostawcy usług internetowych za stałą miesięczną opłatą dla serwerów lub urządzeń wymagających adresu statycznego.Publiczne adresy IP są potrzebne, aby urządzenia podłączone do Internetu mogły się komunikować, znajdować i być osiągalne z dowolne inne urządzenie online. Strony internetowe wykorzystują publiczne adresy IP odwiedzających do dostarczania stron internetowych, a ruch internetowy jest kierowany przy użyciu adresowania publicznego.

Jaki jest mój numer IP?

Twój numer IP odnosi się do Twojego adresu protokołu internetowego (IP), który jest unikalnym kodem numerycznym identyfikującym Twoje urządzenie w Internecie lub sieci. Umożliwia nawiązywanie połączeń i komunikację z innymi systemami online. Jeśli jesteś podłączony bezpośrednio do internet, zobaczysz swój publiczny adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP). Aby określić swój aktualny adres IP, możesz uzyskać dostęp do whatismyipaddress.pro lub odświeżyć go. Inne alternatywne strony internetowe: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress

Tags Cloud: what is my private ip, what is my ip no,what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what is my ip number, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn